Home » Diensten » Nulmeting

Nulmeting

Om een goede start met e-learning te maken is het een vereiste dat men weet wat het einddoel is en welke doel(en) er geformuleerd is/zijn. Ons doel is om helder en “Op Maat” een eindverslag uit te brengen hoe de gestelde doelen te bereiken, welke resources en welke tools hiervoor in te zetten. Dit is een onafhankelijk advies met duidelijke handvatten voor de organisatie.


Werkwijze

Onze e-learning specialist maakt een afspraak bij u op locatie en zal gedurende deze dag uitgebreid met de verschillende stakeholders (management, opleiders, ICT, HR etc.) interviewen, overleggen en oplossingen aandragen om de wensen en behoefte van de hele organisatie duidelijk en gericht in kaart te brengen.

 

Het nieuwe leren en borgen

Medewerkers krijgen kennis en vaardigheden op steeds veranderende manieren(tijd en plaats) aangeboden.
Het is dus niet alleen belangrijk op welke wijze en wanneer men leert maar ook hoe dit alles op een efficiënte en doelmatige wijze te monitoren en te registeren. Welke competenties en certificeringen er zijn vereist van het individu en indien gewenst ook per groep afdeling, vestiging etc.

 

Eindverslag

In het door ons uit te brengen eindverslag zal een duidelijke en “to the point” advies en omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en aanbevelingen staan. Er wordt kritisch naar de kosten gekeken en naar de waardevermeerdering. Wat het rendement zal zijn door resources en tools slim in te zetten binnen de kaders van het vastgestelde budget. Kortom hoe innoveer je slim en doeltreffend met het oog op de toekomst van uw mensen en organisatie.

 

Investering

Uw investering is naast het beschikbaar stellen van 1 dag met de aanwezigheid van de juiste stakeholders volgens een vooraf opgestelde briefing en planning € 895,00.
Onze investering is het restitueren van een deel van de kosten van deze dag bij een vervolgopdracht voor het implementeren van het omschreven e-learning plan.